English | 繁體中文 | Español | Русский | Tagalog | Tiếng Việt

Phẫu thuật mạch máu

Phẫu thuật mạch máu 2019-02-15T11:59:30-07:00

Lãnh đạo

Châu Vartanian

Giám đốc phòng khám MD

Rosaly Ferrer

Giám đốc y tá

Anne Caltagirone

Quản lý y tá

Tiếp xúc:

  • Địa điểm: Bệnh viện đa khoa Zuckerberg San Francisco, Tòa nhà chính 5, Tầng 3, Suite 3M
  • Đối với phòng khám, vui lòng gọi 415-206-8265
  • Số fax: 415-206-4259

Giờ làm việc:

Phòng khám ngoại trú
Môn Thứ Ba đám cưới Th 5 Th 6 Sat mặt trời
- - 9: 00AM - 12: 00PM - - - -
- - 1: 00PM - 5: 00PM 1: 00PM - 5: 00PM - - -

Nhà cung cấp có đặc quyền

Michael Conte, MD

Charles Eichler, MD

Adam Oskowitz, MD

Jade Hiramoto, MD

Joseph Rapp, MD

Châu Vartanian, MD

Alicia Elias, PA